Termowizja a poddasze i skosy dachu (bez izolacji natryskowych)Powyżej: wadliwie wykonana izolacja, co powoduje osłabieniem i zróżnicowaniem właściwości izolacyjnych na skosach poddasza. Nierównomierne rozłożenie wełny lub jej brak (także punktowe ubytki wełny, jej obsunięcia z czasem, ubytki wywołane przez kuny lub inne zwierzęta), wreszcie niestaranne i wadliwie wykonane zabezpieczenia ochronne w okolicach murłaty powodują dodatkowe znaczne straty ciepła i oznaczają ryzyko powstania wilgoci.


Jakże ważne jest, aby izolację poddasza przeznaczonego do celów mieszkalnych wykonać starannie. Izolacja skosów dachu (połaci dachowej) powinna być wykonana przy wykorzystaniu materiałów o najlepszych właściwościach termicznych – takich jak właśnie izolacja natryskowa pianką PUR, co pozwoli na uzyskanie jak najlepszych właściwości izolacyjnych.