Termowizja a piwnica i podpiwniczenie (bez izolacji natryskowych)Piwnice to elementy domu, które zwykle narażone są na ciągły kontakt z wodą gruntową. Z tego powodu muszą być one należycie zabezpieczone przed wodzie zalegającej po opadach deszczu i podziemnej wodzie powodującej parcie hydrostatyczne.

Izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową fundamentów wykonuje się przy użyciu bezspoinowych płynnych substancji, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i starzenie się. Generalnie, wszystkie izolacje płynne powinny być kładzione w dodatnich temperaturach i muszą mieć odpowiedni czas (zwykle kilkanaście godzin) na związanie się przed dalszymi pracami.Odnośnie izolacji termicznej z kolei, obowiązujące normy przewidują ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu (ocieplenie zwykle ma 8 cm). Jakość ocieplenia warunkuje późniejsze znaleziska na etapie kontroli termowizyjnych. Ociepla się najczęściej styropianem EPS100/FS20 ze specjalnymi, frezowanymi krawędziami, zabezpieczającymi przed powstawaniem mostków termicznych. Często również stosuje się tańsze rozwiązania, szczególnie w przypadku ścian trójwarstwowych (styropian EPS70/FS15).

Co ważne przy izolacji fundamentów i ścian piwnicznych, niektóre materiały (np. lepik na zimno, smoła), zawierające rozpuszczalniki i oleje, rozpuszczają styropian, a inne nie (np. emulsja asfaltowo-kauczukową).

Także możliwych do popełnienia błędów na etapie izolacji ścian piwnicznych jest dużo.Niestety im większa powierzchnia ścian piwnicznych w budynku, tym potencjalnie większa powierzchnia, stanowiąca mostek termiczny, a tym samym potencjalnie tym większe straty ciepła i zwiększone koszty ogrzewania. Zawilgocone i źle zaizolowane fundamenty piwnic to dodatkowo szybszy czas ich niszczenia i w efekcie, za jakiś czas, niezbędne remonty.

W budynkach podpiwniczonych na fundamenty kładzie się poziomą izolację przeciwwilgociową. Izolację układa się tak, aby po obydwu stronach ścian fundamentowych pozostawić wystające części o szerokości ok. 20 cm. Stosuje się oczywiście dodatkowo materiał izolacyjny.Ściany fundamentowe znajdują się najczęściej poniżej poziomu gruntu, wystając na wysokość ok. 30 do 50 cm. W domach podpiwniczonych są one więc jednocześnie ścianami piwnicznymi, których grubość powinna być dostosowana do planowanej grubości ścian konstrukcyjnych nad poziomem gruntu: budynki o ścianach 2-warstwowych, ściany fundamentowe mają zwykle około 25 cm grubości, z kolei budynki o ścianach 3-warstwowych, grubość jest zwiększana do zwykle 50 cm i więcej.

Dodatkowe informacje

 • Poddasze, skosy dachu

  Niestarannie wykonana izolacja tradycyjna (wełna mineralna zamiast izolacji natryskowej) skutkuje zróżnicowaniem izolacyjności skosów poddasza. Nierównomierne rozłożenie wełny lub jej ubytki, niestaranne wykonanie zabezpieczenia w okolicach murłaty powodują stratę ciepła i grożą powstaniem zawilgocenia ściany: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsza stopa zwrotu z inwestycji
 • Ściany zewnętrzne, elewacja

  Ściany zewnętrzne stanowią zwykle ok. 10% łącznych kosztów budowy domu (bez wykończenia wnętrz). Obok ich podstawowej funkcji – konstrukcyjnej, istotne są także inne funkcje, w tym głównie izolacyjna (zarówno termiczna, jak i akustyczna), a także paroprzepuszczalność i nasiąkliwość. Powyższe funkcje zależą głównie od rodzaju wykorzystanych przy budowie materiałów: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Strop, stropodach, sufit

  Rażące błędy izolacji tradycyjnej (wełna mineralna zamiast izolacji natryskowej) (infiltracja zimnego powietrza, wychładzanie się sufitu i powstawanie wilgoci na stropie). Źródła problemu należy szukać najczęściej w wadliwym wykonawstwie izolacji wełną mineralną (niestaranne i nierównomierne wyłożenie izolacji): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Połać dachowa, dach

  Kontrola termograficzna dachów pozwala ocenić wielkość strat ciepła w przypadku zastosowania tradycyjnych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna. Ograniczenie strat ciepła w przypadku stwierdzenia wad podczas kontroli termowizyjnej jest trudne, wiąże się bowiem zwykle z modernizacją jego izolacji termicznej i/lub przeciwwilgociowej: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Strych, pod więźbą dachową

  Strychy budowane są zwykle jako pomieszczenia o obniżonej izolacyjności cieplnej. Widoczna czasem podczas kontroli podwyższona temperatura ścian strychów może być jednak skutkiem wad wykonawczych tradycyjnej izolacji kładzionej na stropach (najczęściej jest to wełna mineralna): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza
 • Zawilgocenie, zapleśnienie

  Z wilgocią w domu, o ile przekracza normy, trzeba walczyć. Może być powodem złego samopoczucia mieszkańców, problemów zdrowotnych (w tym alergii) oraz przyczyniać się do rozwoju pleśni i do zagrzybienia. Zwykle działa także niszcząco na materiał, z którym ma styczność (elewacja, ściany wewnętrzne, podłogi drewniane, inne): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsze właściwości izolacyjne

 • Przyziemie i fundamenty

  Często spotykanym podczas kontroli termowizyjnej skutkiem błędów w izolacji fundamentów izolowanych tradycyjne (styropianem) jest powstawanie wewnątrz pomieszczeń zawilgocenia, czasem także zagrzybienia, dodatkowo pogorszenie komfortu cieplnego i zwiększenie kosztów ogrzewania: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsze właściwości izolacyjne