Normy przenikania ciepła

Poniżej przedstawiamy zestawienie norm, określających dopuszczalne maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U (w przypadku domów jednorodzinnych):

1. Przegrody/ściany zewnętrzne:

a) przy temperaturze pomieszczeń do 16°C: 0,5 W/(m2K)
b) przy temperaturze pomieszczeń >16°C:
- ściany zewnętrzne o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła niewiększym od 0,05 W/(mK): 0,3 W/(m2K)
- ściany zewnętrzne pozostałe: 0,5 W/(m2K)

2. Przegrody/ściany wewnętrzne: 1,0 W/(m2K)

3. Wejściowe drzwi zewnętrzne: 2,6 W/(m2K)

4. Drzwi balkonowe i okna przy temperaturze pomieszczeń >16°C:
- w I, II i III strefie klimatycznej: 2,6 W/(m2K)
- w IV i V strefie klimatycznej: 2,0 W/(m2K)
Warszawa i okolice znajdują się w III strefie klimatycznej.

5. Okna połaciowe przy temperaturze >16°C: 2,0 W/(m2K)

6. Stropy i stropodachy pod nieogrzewanymi poddaszami:
- przy temperaturze pomieszczeń do 16°C: 0,5 W/(m2K)
- przy temperaturze pomieszczeń >16°C: 0,3 W/(m2K)