Jakie są normy przenikania ciepła?

Normy określające maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do jednorodzinnych budynków mieszkalnych:

1. Ściany zewnętrzne:

a) przy temperaturze pomieszczeń >16°C:
- ściany zewnętrzne o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła niewiększym od 0,05 W/(mK): 0,3 W/(m2K)
- ściany zewnętrzne pozostałe: 0,5 W/(m2K)

b) przy temperaturze pomieszczeń do 16°C: 0,5 W/(m2K)

2. Ściany wewnętrzne: 1,0 W/(m2K)

3. Drzwi zewnętrzne wejściowe: 2,6 W/(m2K).

4. Okna i drzwi balkonowe przy temperaturze pomieszczeń >16°C:

- w I, II i III strefie klimatycznej: 2,6 W/(m2K)
- w IV i V strefie klimatycznej: 2,0 W/(m2K)

Warszawa i okolice znajdują się w III strefie klimatycznej.

5. Okna połaciowe przy temperaturze >16°C: 2,0 W/(m2K)

6. Stropy i stropodachy pod nieogrzewanymi poddaszami:
- przy temperaturze pomieszczeń >16°C: 0,3 W/(m2K)
- przy temperaturze pomieszczeń do 16°C: 0,5 W/(m2K)

Dodatkowe informacje

 • Gdzie są największe straty ciepła?

  Najczęściej, straty ciepła mają miejsce w następujących miejscach: ściany i elewacje: 35%, drzwi i okna: 25%, dach: 20%, fundamenty: 20%: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Jaka temperatura jest optymalna w domu?

  Temperatura pomiędzy 18 a 21°C jest dla człowieka najzdrowsza. Z uwagi na różne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, można oczywiście utrzymywać w nich różne temperatury: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Co to jest komfort cieplny?

  Oceniając komfort cieplny, przyjmuje się także, iż, w jednym pomieszczeniu, 4 stopnie różnicy temperatury pomiędzy dołem pomieszczenia (nad podłogą) a wysokością 1,1 m (wysokość pozycji siedzącej człowieka) powoduje dyskomfort, bez względu na to, czy średnią temperaturę w pomieszczeniu oceniamy jako komfortową: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Co to znaczy dom energooszczędny?

  Domem energooszczędnym można nazwać taki dom, w którym istnieje niskie zapotrzebowanie na ciepło. Dom taki wybudowany jest w technologii gwarantującej niski współczynnik przenikania ciepła poszczególnych elementów (ściany, drzwi, okna, itp.) i efektywną wentylację: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Jakie są normy określające izolacyjność cieplną?

  Normy związane z określaniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza