Normy określające izolacyjność cieplną

Poniżej wybrane normy, związane z określaniem izolacyjności cieplnej przegród:

- PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków – współczynnik strat ciepła przez przenikanie – metoda obliczania
- PN-EN ISO 10211-1:2005: Mostki cieplne w budynkach – obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni
- PN-EN ISO 14683:2001: Mostki cieplne w budynkach – liniowy współczynnik przenikania ciepła
- PN-EN ISO 13370:2001: Właściwości cieplne budynków – wymiana ciepła przez grunt – metody obliczania– metody uproszczone i wartości orientacyjne
- PN-EN ISO 6946:2004: Komponenty budowlane i elementy budynku – opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – metoda obliczania