Normy określające izolacyjność cieplną

Poniżej wybrane normy, związane z określaniem izolacyjności cieplnej przegród:

- PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków – współczynnik strat ciepła przez przenikanie – metoda obliczania
- PN-EN ISO 10211-1:2005: Mostki cieplne w budynkach – obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni
- PN-EN ISO 14683:2001: Mostki cieplne w budynkach – liniowy współczynnik przenikania ciepła
- PN-EN ISO 13370:2001: Właściwości cieplne budynków – wymiana ciepła przez grunt – metody obliczania– metody uproszczone i wartości orientacyjne
- PN-EN ISO 6946:2004: Komponenty budowlane i elementy budynku – opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – metoda obliczania

Dodatkowe informacje

 • Gdzie są największe straty ciepła?

  Najczęściej, straty ciepła mają miejsce w następujących miejscach: ściany i elewacje: 35%, drzwi i okna: 25%, dach: 20%, fundamenty: 20%: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Jaka temperatura jest optymalna w domu?

  Temperatura pomiędzy 18 a 21°C jest dla człowieka najzdrowsza. Z uwagi na różne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, można oczywiście utrzymywać w nich różne temperatury: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Co to jest komfort cieplny?

  Oceniając komfort cieplny, przyjmuje się także, iż, w jednym pomieszczeniu, 4 stopnie różnicy temperatury pomiędzy dołem pomieszczenia (nad podłogą) a wysokością 1,1 m (wysokość pozycji siedzącej człowieka) powoduje dyskomfort, bez względu na to, czy średnią temperaturę w pomieszczeniu oceniamy jako komfortową: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Co to znaczy dom energooszczędny?

  Domem energooszczędnym można nazwać taki dom, w którym istnieje niskie zapotrzebowanie na ciepło. Dom taki wybudowany jest w technologii gwarantującej niski współczynnik przenikania ciepła poszczególnych elementów (ściany, drzwi, okna, itp.) i efektywną wentylację: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Jakie są normy przenikania ciepła?

  Normy określające maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do jednorodzinnych budynków mieszkalnych: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza