Co to jest komfort cieplny?

Podczas kontroli z wewnątrz budynku mieszkalnego, poza stwierdzeniem problemów jednostkowych (np. punktowego wychłodzenia części ściany), istotne jest także określenie wpływu na tzw. komfort cieplny dla mieszkańca. Z tego powodu, wspomniane punktowe wychłodzenie ściany może mieć znaczący (negatywny) wpływ na komfort cieplny.

Aby komfort cieplny być prawidłowy, zachowana musi być nie tylko odpowiednia dla danego rodzaju pomieszczenia temperatura , ale i – co ważne – zrównoważone promieniowanie cieplne ze wszystkich stron danego pomieszczenia, a to oznacza, że żadna ze ścian (w tym powierzchnia okien) nie może wykazywać temperatury znacząco niższej od temperatury wnętrza pomieszczenia.

Różnice powyżej 1 stopnia są najczęściej wskazywane jako wady, mają one wpływ na pogorszony komfort cieplny mieszkańców.

Device

Oceniając komfort cieplny, przyjmuje się także, iż, w jednym pomieszczeniu, 4 stopnie różnicy temperatury pomiędzy dołem pomieszczenia (nad podłogą) a wysokością 1,1 m (wysokość pozycji siedzącej człowieka) powoduje dyskomfort, bez względu na to, czy średnią temperaturę w pomieszczeniu oceniamy jako komfortową.

Znaczenie ma także rodzaj systemu ogrzewania. Najbardziej zbliżony do naturalnego profil komfortu cieplnego osiąga się, wykorzystując ogrzewanie podłogowe; ogrzewanie konwekcyjne (grzejniki) przy ścianach wewnętrznych zapewniają zbliżony komfort jedynie na wysokości dorosłego człowieka w pozycji stojącej, gorszy natomiast przy podłodze.

Punkt rosy. Jest to temperatura, poniżej której – przy danym ciśnieniu i danym składzie gazów – może rozpocząć się proces skraplania. W praktyce chodzi więc o to, że jeśli temperatura (nie tylko całego pomieszczenia, ale i niewielkiego nawet fragmentu np. ściany czy podłogi) jest niższa od temperatury punktu rosy (co sprawdzamy podczas kontroli termowizyjnej), może dochodzić do skraplania w tym miejscu wody, powstania pleśni i zagrzybienia. Jest o zawsze szkodliwe nie tylko do budynku i dla jego izolacji, ale i dla zdrowia mieszkańców.

Na komfort cieplny wpływ na także ruch powietrza w pomieszczeniu. Ruch powietrza może być spowodowany nadmierną wentylacją, a ta może wynikać nie tylko z nieprawidłowo zastosowanych kanałów wentylacyjnych, ale i z nieszczelnością okien i drzwi, a także z odwróceniem ciągu w kanałach wentylacyjnych (które stają się nawiewne, a nie wyciągowe). Prędkość powietrza nie powinna być większa niż 0,1 – 0,2 m/s, w przeciwnym razie odczuwamy przeciąg.

Dodatkowe informacje

 • Gdzie są największe straty ciepła?

  Najczęściej, straty ciepła mają miejsce w następujących miejscach: ściany i elewacje: 35%, drzwi i okna: 25%, dach: 20%, fundamenty: 20%: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Jaka temperatura jest optymalna w domu?

  Temperatura pomiędzy 18 a 21°C jest dla człowieka najzdrowsza. Z uwagi na różne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, można oczywiście utrzymywać w nich różne temperatury: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Co to znaczy dom energooszczędny?

  Domem energooszczędnym można nazwać taki dom, w którym istnieje niskie zapotrzebowanie na ciepło. Dom taki wybudowany jest w technologii gwarantującej niski współczynnik przenikania ciepła poszczególnych elementów (ściany, drzwi, okna, itp.) i efektywną wentylację: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Jakie są normy przenikania ciepła?

  Normy określające maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do jednorodzinnych budynków mieszkalnych: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Jakie są normy określające izolacyjność cieplną?

  Normy związane z określaniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza