Termowizja a przyziemie i fundamenty (bez izolacji natryskowych)Jest wiele etapów podczas projektu lub budowy domu, które mogą spowodować błędy izolacji fundamentów. Pomijając projekt domu, przejdźmy od razu do jego budowy. Zaczynając od braku (lub od niewystarczającego) zabezpieczenia fundamentów przed ingerencją wilgoci (woda gruntowa, która może dostawać się wewnątrz pomieszczeń np. poprzez brak właściwej hydroizolacji lub poprzez ubytki w hydroizolacji). Idźmy dalej: kolejnym przykładem jest niestaranny montaż wodoodpornych płyt izolacyjnych (dotyczy to oczywiście tradycyjnych materiałów izolacyjnych, a nie izolacji natryskowych) lub niewystarczająca grubość samej izolacji. Problemem może też być brak wykonania odwonienia domu do ciągów drenażowych. I wreszcie też może się okazać, że głębokość samej izolacji (która jest zależna od zagłębienia domu w gruncie) jest niższa niż 1,2 m – a tyle właśnie wynosi przyjęta w Polsce norma, określająca strefę przemarzania gruntu.

Jakże często spotykanym podczas termowizji wynikiem błędów w izolacji fundamentów jest przedostawanie się wilgoci do wewnątrz pomieszczeń, czasem także skutkuje to powstawaniem zagrzybienia, nie wspominając o korozji materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych, pogorszeniem komfortu cieplnego i zwiększeniem kosztów ogrzewania.Naprawa błędów z izolacji fundamentów jest zwykle kosztowna, ponieważ najczęściej wymaga dokonania rozbiórki wykonanej już izolacji (modernizacja powinna być wykonana od zewnątrz).

Jest to kolejny argument za izolacjami natryskowymi stałokomórkowymi, zamiast tradycyjnych metod ocieplania przyziemia i fundamentów.

Dodatkowe informacje

 • Poddasze, skosy dachu

  Niestarannie wykonana izolacja tradycyjna (wełna mineralna zamiast izolacji natryskowej) skutkuje zróżnicowaniem izolacyjności skosów poddasza. Nierównomierne rozłożenie wełny lub jej ubytki, niestaranne wykonanie zabezpieczenia w okolicach murłaty powodują stratę ciepła i grożą powstaniem zawilgocenia ściany: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsza stopa zwrotu z inwestycji
 • Ściany zewnętrzne, elewacja

  Ściany zewnętrzne stanowią zwykle ok. 10% łącznych kosztów budowy domu (bez wykończenia wnętrz). Obok ich podstawowej funkcji – konstrukcyjnej, istotne są także inne funkcje, w tym głównie izolacyjna (zarówno termiczna, jak i akustyczna), a także paroprzepuszczalność i nasiąkliwość. Powyższe funkcje zależą głównie od rodzaju wykorzystanych przy budowie materiałów: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Strop, stropodach, sufit

  Rażące błędy izolacji tradycyjnej (wełna mineralna zamiast izolacji natryskowej) (infiltracja zimnego powietrza, wychładzanie się sufitu i powstawanie wilgoci na stropie). Źródła problemu należy szukać najczęściej w wadliwym wykonawstwie izolacji wełną mineralną (niestaranne i nierównomierne wyłożenie izolacji): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Połać dachowa, dach

  Kontrola termograficzna dachów pozwala ocenić wielkość strat ciepła w przypadku zastosowania tradycyjnych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna. Ograniczenie strat ciepła w przypadku stwierdzenia wad podczas kontroli termowizyjnej jest trudne, wiąże się bowiem zwykle z modernizacją jego izolacji termicznej i/lub przeciwwilgociowej: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Strych, pod więźbą dachową

  Strychy budowane są zwykle jako pomieszczenia o obniżonej izolacyjności cieplnej. Widoczna czasem podczas kontroli podwyższona temperatura ścian strychów może być jednak skutkiem wad wykonawczych tradycyjnej izolacji kładzionej na stropach (najczęściej jest to wełna mineralna): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza
 • Zawilgocenie, zapleśnienie

  Z wilgocią w domu, o ile przekracza normy, trzeba walczyć. Może być powodem złego samopoczucia mieszkańców, problemów zdrowotnych (w tym alergii) oraz przyczyniać się do rozwoju pleśni i do zagrzybienia. Zwykle działa także niszcząco na materiał, z którym ma styczność (elewacja, ściany wewnętrzne, podłogi drewniane, inne): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsze właściwości izolacyjne

 • Piwnica, podpiwniczenie

  Piwnice to elementy domu, które zwykle narażone są na ciągły kontakt z wodą gruntową. Z tego powodu muszą być one należycie zabezpieczone przed wodzie zalegającej po opadach deszczu i podziemnej wodzie powodującej parcie hydrostatyczne: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsze właściwości izolacyjne