Termowizja a ściany zewnętrzne i elewacja (bez izolacji natryskowych)

Nawet niewielkie błędy w izolacji ścian będą skutkować znacznymi stratami ciepła. Użycie energooszczędnych materiałów - takich jak styropian - nie pomoże, bo najczęściej przy wykorzystaniu styropianu powstają mostki termiczne w miejscu występowania spoin (łączenia) elewacji. Skutkuje to przedostawaniem się zimnego powietrza, co widać na podanych przez nas przykładowych zdjęciach z kontroli termowizyjnych.
Powyżej: widoczny jest duży spadek temperatury nad podłogą, pod gorącym kaloryferem. W tym przypadku jest to także wada izolacji. Niska temperatura tego elementu ściany powoduje powstawanie wilgoci na jej powierzchni i w konsekwencji powstawania pleśni.

Kontrola termowizyjna miejsc, w których zastosowano tradycyjne metody izolacji, takie jak styropian i wełna mineralna, często określa miejsca z wadami izolacji i ze zwiększonymi stratami ciepła. Problemów tych można byłoby uniknąć, gdyby zastosować izolacje natryskowe. Przy zastosowaniu styropianu lub wełny widoczne są mostki termiczne, błędy wykonawcze, braki w ciągłości izolacji, ubytki w izolacji. Każda tego typu wada izolacji zwiększa straty ciepła i koszty ogrzewania.