Dom energooszczędny - co to znaczy?

Dom, który przez cały rok, także w sezonie zimowym (grzewczym) ma niskie zapotrzebowanie na zużycie energii cieplnej – to właśnie jest dom energooszczędny. Taki dom jest wybudowany w odpowiedniej technologii, która gwarantuje niski współczynnik przenikania ciepła wszystkich jego poszczególnych elementów zewnętrznych/przegród (dotyczy to więc zarówno ścian, jak i drzwi, okien i połaci dachowej). Dom taki ma również efektywną wentylację.

Co jest wyznacznikiem domu energooszczędnego? Jest nim wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną (współczynnik E). Współczynnik ten informuje jaką ilość energii cieplnej zużywa się do ogrzania domu w typowym sezonie grzewczym. W standardowej nomenklaturze określa się, że domem energooszczędnym można nazwać taki dom, w którym współczynnik sezonowego zapotrzebowania na zużycie energii cieplnej nie przekracza wartości 70 kWh/(m2*rok), czyli 26 kWh/(m3*rok).

Informacja dodatkowa. Czy wiesz, że obniżając temperaturę ogrzewanych pomieszczeń (np. nocą, podczas snu – albo w chwilach, kiedy jesteś w pracy/poza domem i nie ma potrzeby ogrzewać domu tak, jakbyś w nim w danej chwili przebywał), jednocześnie utrzymując optymalną dla Ciebie temperaturę w chwili, kiedy jesteś w domu, możesz zmniejszyć koszty ogrzewania nawet do 30%?

Oczywiście dodatkowych oszczędności należy szukać w parametrach, związanych z wyborem odpowiedniej izolacji – wśród różnych systemów izolacji, najlepszą jest ta, która oparta jest na izolacji natryskowej, ponieważ zapewnia ona najwyższe parametry oraz najlepszą szczelność. Ten temat jest dogłębnie omawiany w pozostałej części naszego serwisu www. Zapraszamy do lektury.

Dodatkowe informacje

 • Gdzie są największe straty ciepła?

  Najczęściej, straty ciepła mają miejsce w następujących miejscach: ściany i elewacje: 35%, drzwi i okna: 25%, dach: 20%, fundamenty: 20%: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Jaka temperatura jest optymalna w domu?

  Temperatura pomiędzy 18 a 21°C jest dla człowieka najzdrowsza. Z uwagi na różne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, można oczywiście utrzymywać w nich różne temperatury: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Co to jest komfort cieplny?

  Oceniając komfort cieplny, przyjmuje się także, iż, w jednym pomieszczeniu, 4 stopnie różnicy temperatury pomiędzy dołem pomieszczenia (nad podłogą) a wysokością 1,1 m (wysokość pozycji siedzącej człowieka) powoduje dyskomfort, bez względu na to, czy średnią temperaturę w pomieszczeniu oceniamy jako komfortową: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Jakie są normy przenikania ciepła?

  Normy określające maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do jednorodzinnych budynków mieszkalnych: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Jakie są normy określające izolacyjność cieplną?

  Normy związane z określaniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza