Co to znaczy dom energooszczędny?

Domem energooszczędnym można nazwać taki dom, w którym istnieje niskie zapotrzebowanie na ciepło. Dom taki wybudowany jest w technologii gwarantującej niski współczynnik przenikania ciepła poszczególnych elementów (ściany, drzwi, okna, itp.) i efektywną wentylację.

Wyznacznikiem domu energooszczędnego jest wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło (E). Wskaźnik ten informuje o ilości ciepła zużywanego do ogrzania domu w typowym sezonie grzewczym. Domem energooszczędnym jest dom, co do którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło nie przekracza wartości 70 kWh/(m2*rok), tj. 26 kWh/(m3*rok).

Należy też pamiętać, że obniżając temperaturę ogrzewanych pomieszczeń np. podczas snu mieszkańców albo w chwilach, kiedy nie ma ich w domu (są w pracy, szkole), jednocześnie utrzymując optymalną temperaturę w chwilach, kiedy mieszkańcy są w domu, można ograniczyć koszty ogrzewania nawet o 30%.

Dodatkowych oszczędności należy szukać w parametrach, związanych z jakością termiczną (szczelność, izolacja, itp.), będących szeroko omawianymi na naszej stronie www w pozostałej części materiałów.

Dodatkowe informacje

 • Gdzie są największe straty ciepła?

  Najczęściej, straty ciepła mają miejsce w następujących miejscach: ściany i elewacje: 35%, drzwi i okna: 25%, dach: 20%, fundamenty: 20%: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Jaka temperatura jest optymalna w domu?

  Temperatura pomiędzy 18 a 21°C jest dla człowieka najzdrowsza. Z uwagi na różne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, można oczywiście utrzymywać w nich różne temperatury: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Co to jest komfort cieplny?

  Oceniając komfort cieplny, przyjmuje się także, iż, w jednym pomieszczeniu, 4 stopnie różnicy temperatury pomiędzy dołem pomieszczenia (nad podłogą) a wysokością 1,1 m (wysokość pozycji siedzącej człowieka) powoduje dyskomfort, bez względu na to, czy średnią temperaturę w pomieszczeniu oceniamy jako komfortową: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Jakie są normy przenikania ciepła?

  Normy określające maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do jednorodzinnych budynków mieszkalnych: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Jakie są normy określające izolacyjność cieplną?

  Normy związane z określaniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza