Termowizja a połać dachowa i dach (bez izolacji natryskowych)Kontrola termowizyjna dachów pozwala ocenić wielkość strat ciepła. Niestety, już po fakcie, w przypadku wykrycia wad izolacji (przy zastosowaniu izolacji tradycyjnych, takich jak wełna mineralne), ograniczenie strat ciepła jest już trudne, ponieważ oznacza zwykle konieczność całej modernizacji izolacji cieplnej oraz przeciwwilgociowej.

Kontrola termowizyjna dachów jest możliwa, o ile zapewniony jest dostęp wizualnego do kontrolowanej powierzchni dachu.Należy pamiętać o przeznaczeniu poddasza. Izolacja termiczna poddasza winna być dostosowana do tego, czy też poddasze pełni funkcję użytkową, czy nie pełni tej funkcji. W przypadku poddaszy użytkowych, izolację kładzie się na konstrukcji dachowej (najlepiej dwuwarstwowo, czyli tak, aby pierwsza warstwa izolacji znajdowała się między krokwiami, a druga warstwa pod krokwiami). Dwuwarstwowa izolacja – o odpowiedniej grubości - skutecznie chroni przed powstawaniem strat ciepła, ale pod warunkiem zachowania całkowitej szczelności, czego nie zapewni izolacja wełna mineralną, a zapewni właśnie izolacja natryskowa. Nawet najlepiej zaizolowany dach nie spełni swej funkcji w przypadku dostawania się wilgoci do środka.

Ponadto, nadproża i stropy są częstymi miejscami, gdzie powstają mostki termiczne, co może prowadzić do pojawienia się zapleśnienia i zagrzybienia wewnątrz pomieszczeń (przy zastosowaniu izolacji wełną mineralną).

Kontrola termowizyjna bardzo często wykazuje liczne błędy wykonawcze, np. związane z niedostateczną izolacją miejsc łączenia arkuszy wełny mineralnej albo łączenia połaci dachu z murem, na łączeniach skosów połaci dachowej albo na wykończeniu nadproży i stropów. Wad tych można uniknąć, stosując izolacje natryskowe zamiast wełny mineralnej.

Dodatkowe informacje

 • Poddasze, skosy dachu

  Niestarannie wykonana izolacja tradycyjna (wełna mineralna zamiast izolacji natryskowej) skutkuje zróżnicowaniem izolacyjności skosów poddasza. Nierównomierne rozłożenie wełny lub jej ubytki, niestaranne wykonanie zabezpieczenia w okolicach murłaty powodują stratę ciepła i grożą powstaniem zawilgocenia ściany: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsza stopa zwrotu z inwestycji
 • Ściany zewnętrzne, elewacja

  Ściany zewnętrzne stanowią zwykle ok. 10% łącznych kosztów budowy domu (bez wykończenia wnętrz). Obok ich podstawowej funkcji – konstrukcyjnej, istotne są także inne funkcje, w tym głównie izolacyjna (zarówno termiczna, jak i akustyczna), a także paroprzepuszczalność i nasiąkliwość. Powyższe funkcje zależą głównie od rodzaju wykorzystanych przy budowie materiałów: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Strop, stropodach, sufit

  Rażące błędy izolacji tradycyjnej (wełna mineralna zamiast izolacji natryskowej) (infiltracja zimnego powietrza, wychładzanie się sufitu i powstawanie wilgoci na stropie). Źródła problemu należy szukać najczęściej w wadliwym wykonawstwie izolacji wełną mineralną (niestaranne i nierównomierne wyłożenie izolacji): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Strych, pod więźbą dachową

  Strychy budowane są zwykle jako pomieszczenia o obniżonej izolacyjności cieplnej. Widoczna czasem podczas kontroli podwyższona temperatura ścian strychów może być jednak skutkiem wad wykonawczych tradycyjnej izolacji kładzionej na stropach (najczęściej jest to wełna mineralna): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Przyziemie i fundamenty

  Często spotykanym podczas kontroli termowizyjnej skutkiem błędów w izolacji fundamentów izolowanych tradycyjne (styropianem) jest powstawanie wewnątrz pomieszczeń zawilgocenia, czasem także zagrzybienia, dodatkowo pogorszenie komfortu cieplnego i zwiększenie kosztów ogrzewania: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza
 • Zawilgocenie, zapleśnienie

  Z wilgocią w domu, o ile przekracza normy, trzeba walczyć. Może być powodem złego samopoczucia mieszkańców, problemów zdrowotnych (w tym alergii) oraz przyczyniać się do rozwoju pleśni i do zagrzybienia. Zwykle działa także niszcząco na materiał, z którym ma styczność (elewacja, ściany wewnętrzne, podłogi drewniane, inne): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsze właściwości izolacyjne

 • Piwnica, podpiwniczenie

  Piwnice to elementy domu, które zwykle narażone są na ciągły kontakt z wodą gruntową. Z tego powodu muszą być one należycie zabezpieczone przed wodzie zalegającej po opadach deszczu i podziemnej wodzie powodującej parcie hydrostatyczne: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsze właściwości izolacyjne