Termowizja a połać dachowa i dach (bez izolacji natryskowych)Kontrola termograficzna dachów, nadproży, wieńców i stropów pozwala ocenić wielkość strat ciepła. Ograniczenie strat ciepła w przypadku stwierdzenia wad podczas kontroli termowizyjnej jest trudne, wiąże się bowiem zwykle z modernizacją jego izolacji termicznej i/lub przeciwwilgociowej.

W przypadku dachów (uwaga: kontrola jest możliwa, o ile jest możliwość dostępu wizualnego np. z wyższego budynku lub z wysięgnika), zastosowanie odpowiedniego materiału pokrycia, a także materiału izolacyjnego nie wyeliminuje, ale ograniczy przenikanie ciepła z domu na zewnątrz. Należy pamiętać, iż obok izolacji termicznej (w naszych warunkach klimatycznych co najmniej 15 cm, tj. wysokość najczęściej stosowanych krokwi, zaleca się jednak zwiększenie grubości do 25 cm i więcej), bardzo ważna jest też izolacja przeciwwilgociowa – w przypadku zawilgocenia izolacji, nie spełni ona swej funkcji, a dodatkowo ryzykujemy nawet uszkodzenie więźby dachowej.Zwiększenie izolacji termicznej do 25 cm i więcej ma szczególne znaczenie w przypadku wykończenia dachu blachą, ponieważ grubsza warstwa izolacji lepiej chroni wnętrze domu przed wysoką temperaturą (blacha nagrzewa się szybciej niż np. dachówki ceramiczne).

Wreszcie, należy też pamiętać o przeznaczeniu poddasza. Izolacja cieplna powinna być dostosowana do tego, czy poddasze pełni funkcję użytkową czy nie. W przypadku nieużytkowych poddaszy można nawet spotkać się z sytuacją skutecznego (np. 30 cm) wyłożenia izolacji poziomej pod poddaszem, pozostawiając poddasze strefą „zimną” i rezygnując z ocieplenia samego dachu. W przypadku poddaszy użytkowych, izolację kładziemy na konstrukcji dachowej (najlepiej dwuwarstwowo – pierwsza warstwa izolacji między krokwiami, druga pod nimi). Dwuwarstwowa izolacja o odpowiedniej grubości zwykle skutecznie chroni przed powstawaniem mostków termicznych (pod warunkiem zachowania całkowitej szczelności – nawet najlepiej zaizolowany dach nie spełni swej funkcji w przypadku przenikania wilgoci).

Nadproża i stropy to częste miejsca powstawania mostków termicznych. Może to doprowadzić do pojawienia się pleśni i zagrzybienia wewnątrz sąsiadujących pomieszczeń.

Kontrola termowizyjna w wielu przypadkach wskazuje na błędy wykonawcze, najczęściej na niedostatecznie zaizolowane miejsca łączenia połaci dachów z murem, na łączeniach skosów dachu lub na wykończeniach nadproży i stropów. Dobrze wykonana izolacja powinna charakteryzować się jednolitym kolorem na termogramach, bez jasnych (pomarańczowych, żółtych) miejsc, wskazujących na mostki termiczne. Wskazane podczas kontroli błędy, o ile podjęta zostanie decyzja odnośnie modernizacji, powinna być przeprowadzona od zewnętrznej strony domu.

Dodatkowe informacje

 • Poddasze, skosy dachu

  Niestarannie wykonana izolacja tradycyjna (wełna mineralna zamiast izolacji natryskowej) skutkuje zróżnicowaniem izolacyjności skosów poddasza. Nierównomierne rozłożenie wełny lub jej ubytki, niestaranne wykonanie zabezpieczenia w okolicach murłaty powodują stratę ciepła i grożą powstaniem zawilgocenia ściany: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsza stopa zwrotu z inwestycji
 • Ściany zewnętrzne, elewacja

  Ściany zewnętrzne stanowią zwykle ok. 10% łącznych kosztów budowy domu (bez wykończenia wnętrz). Obok ich podstawowej funkcji – konstrukcyjnej, istotne są także inne funkcje, w tym głównie izolacyjna (zarówno termiczna, jak i akustyczna), a także paroprzepuszczalność i nasiąkliwość. Powyższe funkcje zależą głównie od rodzaju wykorzystanych przy budowie materiałów: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe pewność i gwarancja
 • Strop, stropodach, sufit

  Rażące błędy izolacji tradycyjnej (wełna mineralna zamiast izolacji natryskowej) (infiltracja zimnego powietrza, wychładzanie się sufitu i powstawanie wilgoci na stropie). Źródła problemu należy szukać najczęściej w wadliwym wykonawstwie izolacji wełną mineralną (niestaranne i nierównomierne wyłożenie izolacji): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe trwałość i bezpieczeństwo
 • Strych, pod więźbą dachową

  Strychy budowane są zwykle jako pomieszczenia o obniżonej izolacyjności cieplnej. Widoczna czasem podczas kontroli podwyższona temperatura ścian strychów może być jednak skutkiem wad wykonawczych tradycyjnej izolacji kładzionej na stropach (najczęściej jest to wełna mineralna): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe oszczędność
 • Przyziemie i fundamenty

  Często spotykanym podczas kontroli termowizyjnej skutkiem błędów w izolacji fundamentów izolowanych tradycyjne (styropianem) jest powstawanie wewnątrz pomieszczeń zawilgocenia, czasem także zagrzybienia, dodatkowo pogorszenie komfortu cieplnego i zwiększenie kosztów ogrzewania: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe jakość powietrza
 • Zawilgocenie, zapleśnienie

  Z wilgocią w domu, o ile przekracza normy, trzeba walczyć. Może być powodem złego samopoczucia mieszkańców, problemów zdrowotnych (w tym alergii) oraz przyczyniać się do rozwoju pleśni i do zagrzybienia. Zwykle działa także niszcząco na materiał, z którym ma styczność (elewacja, ściany wewnętrzne, podłogi drewniane, inne): link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsze właściwości izolacyjne

 • Piwnica, podpiwniczenie

  Piwnice to elementy domu, które zwykle narażone są na ciągły kontakt z wodą gruntową. Z tego powodu muszą być one należycie zabezpieczone przed wodzie zalegającej po opadach deszczu i podziemnej wodzie powodującej parcie hydrostatyczne: link.

  • Izolacje.com Izolacje natryskowe najlepsze właściwości izolacyjne